Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.


11.6.

Prevzatie POSOLSTVA OLYMPIJSKÉMU LONDÝNU
od Trenčianskeho olympijského klubu – Nové Mesto nad Váhom, 9.30 h

 

14. – 28.6.

Výstava „V DUCHU ŠPORTU A OLYMPIZMU“ – sprístupnenie
verejnosti - radnica mesta Trnava (západné krídlo). Slávnostné
otvorenie - 22.6. od 12.00 h.

  • „ Moja najkrajšia spomienka“ – výstava zaujímaných predmetov spojených s najkrajšou spomienkou osobností slovenského športu a olympizmu
  • Výtvarná liga „O memoriál H. Kocianovej“ – výstava výtvarných prác vyhlásených v rámci kultúrnych súťaží KALOKAGATIE 2012
  • „20 rokov KALOKAGATIE na SLOVENSKU “ –výstava zaujímavostí z dvadsaťročnej činnosti občianskeho združenia

 

14.- 15.6.

GAUDEAMUS IGITUR - olympiáda stredoškolákov SR s medzinárodnou účasťou. Slávnostné otvorenie 14.6. o 19.30 h v Mestskej športovej hale Trnava.
V jeho programe.

  • POSOLSTVO SLOVENSKA OLYMPIJSKÉMU LONDÝNU – privítanie v Trnavskom kraji
  • Kultúrny program

 

14.6. - 11.00 h

„1000 x NIE DROGY“ – seminár pre pedagógov v Divadle J. Palárika Trnava

 

18.6. – 10.00 h

Vedomostná súťaž o olympizme


19.6. – 16.00 h

Beh olympijského dňa – Trojičné námestie v Trnave

 

21. – 22. 6.

KALOKAGATIA 2012 – olympiáda detí a mládeže s medzinárodnou účasťou . Slávnostné otvorenie 21.6. o 19.30 h na Ttrojičnom námestí v Trnave.
V jeho programe:

  • Štart MALÉHO MARATÓNU
  • Odovzdanie POSOLSTVO SLOVENSKA OLYMPIJSKÉMU LONDÝNU prezidentov SOV
  • Kultúrny program

 

21.6. - 14.00 h

Vyhodnotenie Školskej CENY FAIR PLAY – radnica Mesta Trnava

 

21.6. - 16.00 h

Okrúhly stôl „ Kalokagatia na Slovensku“ – beseda priaznivcov školského športu a olympizmu - radnica Mesta Trnava (západné krídlo).