Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.
Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov k Školským M SR.

Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné si vybaviť VČAS preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú preukaz v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho cestujúcemu vydajú v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz na bezplatné cestovanie príde na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní.
 
Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné preplácať do výšky predložených cestovných lístkov.  
Je potrebné využívať vlakovú dopravu, ktorá je pre žiakov zdarma. Treba si lístky vybavovať v dostatočnom predstihu.
 
Všeobecne pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri nevyužití skupinovej zľavy bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu a preplatené bude iba v tejto výške.    
Použitie IC vlakov je nutné odsúhlasiť vopred na Sekretariáte SAŠŠ.
 
Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť zoznam účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate zo súťaže – cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou školou. Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s miestenkami, číslom účtu a kontaktom na účtovateľa. 
(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto tlačiva vám cestovné nebude preplatené.)
 
Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné  bude preplácať vo výške cestovného hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Rovnako musí byť vypísaný cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých zúčastnených osôb s podpismi.  Na žiadosť uviesť číslo účtu a kontakt na účtovateľa.
 
Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne celkovú sumu nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy (k úhrade treba predložiť faktúru, objednávku, stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!). Fakturovaná výška dopravy musí byť vopred dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ. 
Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená.  Rovnako nebude uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti.
Všetky doklady  na  zúčtovanie s číslom  účtu (tvar IBAN) a  kontaktnou  osobou (meno, telefón,   prípadne e-mailová adresa) zašlite na: 
Se - SAŠŠ, hala Mladosť, Trnavská 39, 831 04 Bratislava
 
Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení M - SR (rozhoduje pečiatka pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.    
 
V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ:    02/ 44453482,  0903 224 572, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.