Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

ŠPORT potvrdená účasť

Futbal
Ch

 • SR ZŠ K. Mahra Trnava
 • SR ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad V.
 • SR Cirk. ZŠ M. Goretti Piešťany
 • Zahraničie Ukrajina

Volejbal
CH

 • SR ZŠ Ul. Karpatská 8803/11, Svidník
 • SR Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • SR ZŠ Sídl. SNP Galanta
 • SR ZŠ s MŠ Chynorany


D
- SR ZŠ s MŠ Studienka

 • SR ZŠ Pri Podlužianke Levice
 • Zahraničie POĽSKO
 • Zahraničie SRBSKO


Basketbal
D /M SR

 • TT kraj / ZŠ Atómová Trnava
 • BA kraj / Gymnázium 1. Mája, Malacky
 • TN kraj / ZŠ Hurbanova Stará Turá
 • NR kraj / KSŠ sv.Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice.
 • ZA kraj / ZŠ Zarevúca Ružomberok
 • BB kraj / ŠG Banská Bystrica
 • KE kraj / ŠG Košice
 • PO kraj / ZŠ s MŠ Komenského Poprad

 CH

 • SR VI.ZŠ Saratovská ul. č.85, 934 05 Levice,
 • SR MŠ a ZŠ Komenského ul. 587/15,058 01 Poprad
 • SR ZŠ Juraja Fándlyho, 926 01 Sereď
 • Zahraničie SRBSKO

 

Hádzaná

CH

 • SR ŠG Košice
 • SR ZŠ Nábrežná N. Zámky
 • SR ZŠ Atómová Trnava
 • SR ZŠ Benice
 •  


D

 • SR ŠG Bratislava
 • SR ZŠ Okružná Michalovce
 • SR ZŠ s VJM Gym. Szaboa Dun. Streda
 • Zahraničie UKRAJINA

 

Vybíjaná
D M SR

 • TT kraj / ZŠ Brezová Piešťany
 • BA kraj / ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava
 • TN kraj / ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské
 • NR kraj / ZŠ s MŠ Urmince 298, okres Topoľčany
 • ZA kraj / ZŠ s MŠ Chlebnice
 • BB kraj / ZŠ Hliník nad Hronom
 • KE kraj / ZŠ s MŠ Palín
 • PO kraj / ZŠ Hanušovce

 

Jagent

 • M SR Gym. J. Hollého Trnava
 • M SR ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča 252
 • Zahraničie SRBSKO
 • SR Gym. Vazovova 6, Bratislava

 

Atletika ( družstvá)
CH

ZŠ Školská Holíč
ZŠ Spartakovská Trnava
ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľov

SRBSKO

D
ZŠ Spartakovská Trnava
ZŠ Sídl. SNP Galanta
ZŠ A. Felcára Hlohovec
ZŠ Komenského Bradejov
ZŠ Felcára Hlohovec
ZŠ Vajanského Skalica
ŠG Ostredkova Bratislava

+ jednotlivci