Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Termín: 24. júna 2020, od 10.00 h

Miesto: Telocvičňa, ZŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva, Trnava

Prezentácia: Mestská športová hala (podľa všeobecných pokynov vyššie)

Riadenie súťaže: Technický delegát: Jozef Mihalco

Riaditeľ súťaže: Rastislav Karniš

Hlavný rozhodca: Stanislav Demetrovič

Účastníci: Víťazné družstvá krajských kôl v kategórii základných škôl

MIX žiaci a žiačky nar. 1.9.2009 a ml. (žiaci I. stupňa)

Družstvo tvorí 6 + 1 tréner/učiteľ

Hrajú na ihrisku 3 hráči - vždy 1 dievča alebo 1 chlapec musí byť na ihrisku.

Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel prehadzovanej (http://www.svf.sk/sk/mladez/prehadzovana)

Hrací systém: Hrá sa v dvoch skupinách systémom každý s každým na 2 víťazné sety do 15, prípadný 3.set do 10. Do semifinále postupujú prvé dve družstvá zo skupín a hrá sa semifinále A1- B2 a A2-B1. Potom finále a o 3.miesto zápasy. Poradie na 5.-8.mieste sa určí podľa výsledkov zo skupín.

Ubytovanie: Zabezpečuje sa iba družstvám z KE a PO deň vopred t.j. z 23. 6. - 24.6.2020

Večera, raňajky budú zabezpečené pre ubytovaných v priestoroch ubytovania na náklady Slovenskej volejbalovej federácie.

Stravovanie: Všetky družstvá budú mať zabezpečení OBED – zabezpečuje SAŠŠ.

Cestovné: Cestovné náklady budú hradené v zmysle platných predpisov, smerníc SVF a bude uhradené na bankové účty základných škôl (prípadne učiteľov) po ukončení turnaja.