Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Termín: 19. – 20. júna 2014
Miesto: telocvičňa Gymnázium Jána Hollého Trnava

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Anna Synáková
Hlavný rozhodca: Janko Pavlis – Srbsko

Štartujú: 15 členné družstvá mix dievčat a chlapcov

Pravidlá : Súťaží sa podľa platných pravidiel JA GENT-u