Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.
Termín:
23. - 24. júna 2016 od 10.00 h 
 
Miesto:
ZŠ s MŠ Ružindol
 
Činovníci:
Riaditeľ súťaže: Ján Szabo, 0902 201 195
Hlavný rozhodca: Radoslav Urbančok
Štartujú:
12-členné družstvá žiačok ZŠ - víťazné kolektívy zo všetkých krajov Slovenska
 
Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel vybíjanej
 
Hodnotenie:
Za víťazný zápas získava družstvo dva body, nerozhodný výsledok je hodnotený jedným bodom pre obe družstvá. Pri vyhlásení kontumačného výsledku získava víťaz dva body a aktívne skóre 10:0. Ak je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, nepriznávajú sa body nikomu, obom družstvám sa započítava pasívne skóre 0:10. 
 
Hrací čas:
2x 7 min. (3 min. prestávka)
 
O poradí rozhoduje:
1. vyšší počet bodov zo všetkých stretnutí
2. vzájomný zápas
3. vyšší rozdiel súperových a vlastných vybitých
4. vyšší počet vybitých hráčov zo všetkých stretnutí
5. kratší hrací čas zo všetkých stretnutí
6. nový zápas 2 x 3 min. bez prestávky
 
 
Časový rozpis: Podľa počtu prihlásených.