Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Športové propozície na stiahnutie...

POZVÁNKA na Nohejbal*Footballtennis SUN Cup 2012


Všeobecné ustanovenia


Vyhlasovateľ: Kalokagatia na Slovensku, Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci so Slovenským olympijským výborom

Organizátor: Kalokagatia na Slovensku, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Krajská a okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách , Kalokagatia – centrum voľného času, Trnavský olympijský klub, (všetko v Trnave) v spolupráci s ďalšími telovýchovnými subjektami a školami

Termín: 21.-22. júna 2012

Miesto: Trnava

Účastníci: pozvané družstvá podľa osobitného kľúča zo Slovenska a zahraničia

Športové súťaže: vo futbale, basketbale, volejbale, hádzanej, vybíjanej, atletike a ukážkových športoch - ja gente, bassetbale a speedbadmintone

Poznámka: Vo vybíjane dievčat a basketbale dievčat sa súťaž uskutoční ako Školské M SR.

Vekové kategórie:

žiaci a žiačky základných škôl nar. 1.1 1996 a mladší

Poznámka: Vybíjaná 1.1. 1999 - 31.1.2000

Doprovod:

Za doprovod družstiev a jednotlivcov zodpovedá vysielajúca škola.

 

Prípadné škody spôsobené zverencami bude organizátor požadovať k úhrade.

Doprovod preberá zodpovednosť nad svojimi zverencami počas celého pobytu, prípadné nevhodné správanie môže organizátor potrestať vylúčením z podujatia...


Poistenie:

Účastníci olympiády Kalokagatia 2012 musia mať so sebou kartičku poistenca. Za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.

Úhrada:

Náklady hradí vyhlasovateľ podľa vlastných smerníc – podľa organizačných pokynov.

Štartovné:

Účastníci zo Slovenska – 1,50 € / na športovca

Účastníci zo zahraničia – 3 € / na športovca

 

Prezentácia:

21. júna 2012 od 12.00 – 16.00 h - v CVČ Kalokagatia na Streleckej ulici č. 1, Trnava

Poznámka: Účastníci M SR vo vybíjanej a basketbale dievčat sa prezentujú podľa pokynov v osobitných propozíciách pre daný šport.

Pri prezentácii odovzdajú účastníci: vyplnené tlačivá na ubytovanie, stravovanie a štartovné (obe v dvoch vyhotoveniach) a súpisku pretekárov.

Je veľmi dôležité dodržať časový rozpis prezentácie!!!

Žrebovanie:

21.júna 2012 o 16.00 h v sídle OV sa uskutoční verejné žrebovanie kolektívnych športov.

Rozhodcovia a pravidlá:

Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými športovými zväzmi. Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu.

Hracie systémy:

Budú upresnené po uzávierke prihlášok zahraničných účastníkov. Časové rozpisy budú zverejnené pred každou súťažou.

Ceny: Diplomy, medaily a poháre

Tituly:

Víťazné kolektívy a jednotlivci získajú ocenenia KALOKAGATIE 2012.

Protesty:

Prekladajú sa písomne prostredníctvom vedúcich družstiev do ½ hodiny po skončení riaditeľom súťaže s vkladom 10 €. Protesty posudzuje športovo-technická komisia SAŠŠ a Kalokagatia 2012.

Zdravotnícka služba:

Bude zabezpečená počas celého pobytu. Doporučujeme družstvám, aby sa vybavili zdravotníckych materiálom, ktorý nie je súčasťou prvej pomoci (chladivé spreje, suchý ľad, bandáže)

Výstroj:

Družstvá nastupujú k zápasu v jednotných dresoch s číslami (priniesť dve sady dresov farebne odlišné). Lopty k rozcvičeniu si každé družstvo prinesie. Organizátor zabezpečuje len hracie lopty.

Prihlášky:

Treba zaslať na priloženom tlačive na adresu:

Andrea Ristová

ŠTK

Námestie Jozefa herdu 1, Trnava 917 01

tel. 0903 264571

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , ristova@santal.at

informácie získate aj na www.kalokagatia.sk a www.sass.sk

Kompletné prihlášky treba zaslať najneskôr do 15. júna 2012!!!

Prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, športovú disciplínu a potvrdenie riaditeľom školy.

Na prihláške musí byť presne uvedená požiadavka na ubytovanie a čas príchodu.

Súpisky: Potvrdené riaditeľom školy odovzdá vedúci družstva v dvoch zhotoveniach.

 

Prosíme o dodržanie všeobecných pokynoch organizátora!!!Špeciálne technické ustanovenia k jednotlivým športom


FUTBAL

Termín: 22.6. 2012 od 9. 00 h

Miesto. Futbalové ihriská AŠK Slávia, ul. Rybníková Trnava

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Jozef Gábor

Štartujú:

15-členné družstvá žiakov ZŠ (+ 2 vedúci)

Pravidlá:

Súťaží sa podľa pravidiel futbalu a tohto predpisu. Hrací čas 2 x 20 min. s prestávkami medzi polčasmi 5 min.

Hrací systém:

Bude určený na základe počtu zúčastnených družstiev.

Hodnotenie:

Za výhru sa prideľujú 3 body, za remízu 1 bod, prehra 0 bodov. V skupinách pri rovnosti bodov rozhoduje: (pri dvoch a viacerých minitabuľka)

1. vzájomný zápas,

2. rozdiel gólov,

3. väčší počet strelených gólov,

4. podiel gólov.

5. penalty (5), a potom až do rozhodnutia zápasu.

Vo finále a pri zápasoch o umiestnenie nasleduje predĺženie 2 x 10 min a potom nasledujú pokutové kopy.

Upozornenie:

Bude sa hrať na trávnatom ihrisku. Upozorňujeme, že nesmú byť používané kopočky s kovovými kolíkmi.

Časový rozpis:

Podľa počtu prihlásených


VOLEJBAL

 

Termín: 22.6. 2012 od 9. 00 h

Miesto: Dievčatá a chlapci – SOŠ elektrotechnické na Sibírskej ul. v Trnave.

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Dievčatá – Ružena Silná

Chlapci – Zuzana Lieskovská

Štartujú:

12-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ (+ 2 vedúci)

Pravidlá:

Súťaží sa podľa platných pravidiel SVZ

Hrací systém:

Bude určený na základe počtu zúčastnených družstiev.

Hodnotenie:

Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najväčší počet bodov. Pri rovnosti bodov

rozhoduje: (pri dvoch a viacerých minitabuľka)

1.<span >     vzájomný zápas

2.<span >     podiel vyhraných a prehraných setov

3.<span >     podiel vyhraných a prehraných bodov

4.<span >     rozdiel vyhraných a prehraných setov

5.<span >     rozdiel vyhraných a prehraných bodov

Časový rozpis:

Podľa počtu prihlásenýchBASKETBAL


Termín: Chlapci - 22.6. 2012 od 9.00 h

Dievčatá – 21. - 22.6.2012

Miesto: Dievčatá – Obchodná akadémia, Mládežnícka, Sereď

Gymnázium Sereď

Chlapci – Základná škola Horné Orešany

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Chlapci – Milan Kovačič

Dievčatá –Vladimír Pavelka

Štartujú:

12-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ ( + 2 vedúci)

Pravidlá:

Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu a tohto predpisu

Hrací čas – čistý čas 4x 8min. (pri hracom čase môže prísť k úprave podľa dohody družstiev)

Hrací systém:

Bude určený na základe počtu zúčastnených družstiev.

Hodnotenie:

Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najvyšší počet bodov.

Pri rovnosti rozhoduje:

1.<span >     vzájomný zápas

2.<span >     skóre zo vzájomných zápasov

3.<span >     celkové skóre

Časový rozpis: podľa počtu prihlásených

Poznámka:

Podrobné propozície M SR v basketbale dievčat v osobitnej prílohe.

 

 

HÁDZANÁ


Termín: 22.6. 2012 od 9.00 h

Miesto: Dievčatá a chlapci – Mestská športová hala v Trnave

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Dievčatá – Vladimír Teplanský

Chlapci –Alexander Ulašin

Štartujú:

14-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ (+2 vedúci)

Pravidlá:

Súťaží sa podľa pravidiel hádzanej a tohto predpisu.

Hrací čas 2 x 15 min s 5 minútovými prestávkami medzi polčasmi.

(pri hracom čase môže prísť k úprave podľa dohody družstiev)

Semifinálové a finálové zápasy – hrací čas 2x20 min.

Hrací systém:

Bude určený na základe počtu zúčastnených družstiev.

Hodnotenie:

Za víťazstvo dostáva družstvo 2 body. Nerozhodný výsledok je hodnotený 1 bodom pre obe družstvá. Víťazstvom príslušnej skupiny sa stáva družstvo, ktoré po schválení výsledkov všetkých stretnutí získa najväčší počet bodov. Pri rovnakom počte bodov 2 alebo viacerých družstiev rozhoduje o umiestnení:

-         väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí

-         väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí

-         väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných stretnutí

-         väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí

Ak je družstvo zo súťaže vylúčené, alebo vystúpi súťaže, anulujú sa všetky jeho výsledky a v tabuľke sa neuvádza. O vyraďovacom stretnutí sa musí rozhodnúť priamo na ihrisku. Postupujúcim, alebo víťazom zápasu o umiestnenie je družstvo, ktoré:

-         zápas vyhrá v riadnom čase

-         je lepšie pri streľbe 7 m hodov

Streľba 7 m hodov prebieha nasledovne:

-         5 vybraných hráčov, z každého družstva družstva postupne realizuje striedavo 7 m hody

-         ak je stav po 5 sériách nerozhodný, hádže sa vždy jeden 7 m hod na každej strane, ktorého exekútormi môžu byť aj hráči, ktorí hádzali v prvej sérii 5-tich hodov. Víťazom je družstvo, ktoré má po sérii viac gólov. Hráči sa musia striedať a 2 krát môže v týchto sériách hádzať hráč až po realizácii 7 m hodu piatimi hráčmi svojho družstva.

Chrániče lakťov a kolien – doporučujeme!!!

Časový rozpis: podľa počtu prihlásenýchVYBÍJANÁ


Termín: 21. - 22.6. 2012

Miesto: ZŠ Ružindol

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Ján Szabo

Štartujú:

12-členné družstvá žiačok ZŠ - víťazné kolektívy zo všetkých krajov Slovenska

Pravidlá:

Súťaží sa podľa platných pravidiel vybíjanej

Hrací systém:

Hrá sa súčasne v dvoch skupinách po 4 družstvá systémom každý s každým ( 1-4, 2–3, 4-3, 1-2, 2-4, 1-3 ). Do semifinále postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy krížovým spôsobom ( A1 –B2, B1-A2 ). Finále odohrajú víťazi, porazení hrajú o 3. miesto.

Družstvá zo 4. miesta v skupinách hrajú o 7.miesto, z 3.miesta hrajú o 5.miesto.

Hodnotenie: Za víťazný zápas získava družstvo dva body, nerozhodný výsledok je hodnotený jedným bodom pre obe družstvá. Pri vyhlásení kontumačného výsledku získava víťaz dva body a aktívne skóre 10:0. Ak je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, nepriznávajú sa body nikomu, obom družstvám sa započítava pasívne skóre 0:10.

Hrací čas: 2x 7 min. (3 min. prestávka)

O poradí rozhoduje:

1.vyšší počet bodov
2. vzájomný zápas

3.vyšší počet vybitých hráčov zo všetkých stretnutí
4. vyšší rozdiel súperových a vlastných vybitých hráčov
5. kratší hrací čas zo všetkých stretnutí
6. nový zápas 2 x 3 min. bez prestávky

Poznámka:

Podrobné propozície M SR dievčat v osobitnej prílohe.ATLETIKA


Termín: 22. júna 2012

Miesto: Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava, Hajdóczyho ul.

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Mgr. Oľga Hajmássyová

Štartujú: pozvané 10-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ (+ 1 vedúci) a jednotlivci

Disciplíny

Chlapci : 60 m, 300 m, 1000 m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150 gr.), vrh guľou ( 4 kg), štafeta 4 x 60

Dievčatá: 60 m, 300 m, 800 m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150 gr.), vrh guľou ( 3 kg), štafeta 4 x 60 m

Pravidlá:

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto predpisu.

Zvyšovanie výšky: žiačky – 120-125-130-135-140-145-150 a ďalej po 3 cm.

žiaci – 140-145-150-155-160-165-170 a ďalej po 3 cm

V hode kriketovou loptičkou budú mať súťažiaci 3 pokusy za sebou. Prvých 8 pretekárov vo finále ďalšie 3 pokusy podľa pravidiel.

Hodnotenie:

V jednej disciplíne sa započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva, pričom jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínách a štafete (pozn.: z toho vyplýva aj možnosť dvoch štafiet z družstva). Družstvá sú hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe umiestnenia.

V technických disciplínách sa bodujú výkony z prvých troch pokusov, v behu na 60m z rozbehov. Do finále jednotlivcov postupuje 8 pretekárov.

Upozornenie:

Preteká sa na conipurovom povrchu, je nutné dodržať dĺžku klincov do 6 mm. Pri behoch bude použitá elektrická časomiera. Počas súťaže je vstup trénerov a vedúcich družstiev na plochu štadiónu zakázaný!Memoriál Radky Charfreitagovej

najlepší individuálny výkon podľa bodovacích tabuliek.

Časový rozpis:

09.45 Otvorenie

10.00 60 m D-R výška CH guľa D kriket CH

10.30 60 m CH-R diaľka D

11.00 1000 m CH- F

11.15 800 m D-F

11 30 60m D-F výška D guľa CH kriket D

11.40 60m CH-F

11.50 300m D -F diaľka CH

12.15 300m CH- F

12.40 4x60m D -F

13.00 4x60m CH –F

13.30 vyhlásenie výsledkov

Časový rozpis bude upravený podľa aktuálnehu počtu účastníkov pri prezentácii.


PRIHLÁŠKA

DIEVČATÁ

Disciplína

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Škola

Výkon

60m

 

 

300m

 

 

800m

 

 

 

 

výška

 

 

 

diaľka

 

 

 

guľa

 

 

 

 

kriket

 

 

 

 

Štafeta

4x60m

 

 

 

 


PRIHLÁŠKA

CHLAPCI

Disciplína

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Škola

Výkon

60m

 

 

 

300m

 

1000m

 

 

 

 

výška

 

 

 

 

diaľka

 

 

 

 

guľa

 

 

kriket

 

 

 

Štafeta

4x60m

 

 

 

 

 

 

UKÁŽKOVÉ ŠPORTY


BASEBALL

Termín: 20. - 22. 6. 2012

Miesto konania: areál ZŠ J. Bottu Trnava a areál BK STU Angels Trnava

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Roman Holekši

Štartujú: žiaci do 9 rokov (20.6.2012 od 9.00 h- areál ZŠ J. Bottu Trnava)

BK STU Angels Trnava

ZŠ Jána Bottu Trnava

SK Trnava Panthers

ZŠ Podzáhradná Bratislava

BK Apollo Bratislava

žiaci do 12 rokov (21.6.2012 od 9.00 h - areál ZŠ J. Bottu Trnava)

BK STU Angels Trnava

K Apollo Bratislava

Nuclears Třebíč

Draci Brno

kadeti do 14 rokov (21. – 22. 6.2012 od 9.00 h - Areál BK STU Angels Trnava)

BK STU Angels Trnava

BK Apollo Bratislava

Nuclears Třebíč

FFB Bratislava

Slovan Bratislava

Topoľčany

Pravidlá :

Žiaci do 9 rokov - trvanie zápasov : 45 min + dohrávka

Žiaci do 12 rokov a Kadeti do 14 rokov - trvanie zápasov : 1,5 hod + dohrávka

 

 

JA GENT

Termín: 22.6. 2012

Miesto: telocvičňa Gymnázium Jána Hollého Trnava

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Anna Sináková

Hlavný rozhodca: Janko Pavlis – Srbsko

Štartujú: 20 členné družstvá mix dievčat a chlapcov

Pravidlá : Súťaží sa podľa platných pravidiel JA GENT-u

 

 

SPEEDBADMINTON

Termín: 22. júna 2012

Miesto: hotel EMPIRE Trnava

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Tibor Nešťák

Účastníci: Pozvané zmiešané družstvo je tvorené max. 2 chlapcami a max. 2 dievčatami

Stretnutie družstiev pozostáva z:

1 dvojhra chlapci, 1 dvojhra dievčatá, 1 zmiešaná štvorhra

Pravidlá: Podľa pravidiel SASB, platné pravidlá nájdete na: http://speedminton.sk

Hrací systém: Hrá sa systémom "Švajčiar", garantujúcim min. 4 stretnutia/družstvo a najobjektívnejšie losovanie stretnutí špeciálnym softvérom na základe predchádzajúcich výsledkov počas turnaja.

Košíky: Speedminton® FUN speeder (7g) – základné školy

Rakety: rakety dĺžky 57-61 cm, váha 155 – 180 g, súmernej konštrukcie (organizátor môže zapožičať zdarma počas trvania turnaja)

Hracie kurty: speed badmintonové kurty vedľa seba, kurt pozostáva z dvoch štvorcových polí dĺžky 5,5 m vzdialených 8,8m (ZŠ)


Sprievodné športové podujatia


MALÝ MARATÓN

Termín: 21. 6. 2012 pri slávnostnom otvorení

(štart cca 19.30 h)

Miesto: Trojičné námestie Trnava

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Eva Charfreitagová

Hlavný rozhodca: Ľudmila Hlaváčková

Štartujú: prihlásení jednotlivci chlapci a dievčatá

Pravidlá : preteká sa podľa pravidiel SAZ

Kategórie: žiaci a žiačky ZŠ

Dĺžka trate: 4,2 km – beží sa po asfaltovom povrchu

Štart-cieľ: Trať:

z námestia smerom po Divadelnej uličke, k Františkánskemu

Kostolu - odtiaľ do parku Janka Kraľa, kde pobežia najskôr hore pri hradbách, potom od Zeleného kríčka   stredom parku k soche A. Bernoláka - tam sa odbočia vpravo k chodníku vedľa Trnávky po Zelený kríčok a zasa stredom cez park naspäť na námestie.

Vyhodnotenie: v rámci slávnostného otvorenia po dobehnutí maratóncov

Poznámka: Účastníci KALOKAGATIE 2012, ktorý sa chcú zúčastniť maratónu nahlásia svoju účasť pri prezentácii po svojom príchode, alebo vopred formou prihlášky.


BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA

v duchu odkazu

Pierre de Coubertin

"Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!"


Termín: 20. 6. 2012

Miesto: Trojičné námestie Trnava

Prezentácia: od 15.30 hod.

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Ľuboš Ferenc, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Štartujú: prihlásení jednotlivci vopred e mailom alebo priamo na podujatí

Pravidlá : preteká sa podľa pravidiel SAZ

Kategórie: 16:00 hod. mladšie žiačky (1999 a ml.) 630 m

16:10 hod. mladší žiaci (1999 a ml.) 630 m

16:20 hod. staršie žiačky (1998 - 1997) 1 260 m

16:30 hod. starší žiaci (1998 - 1997) 1 260 m

Vyhlásenie výsledkov žiackych kategórii

17:00 hod. dorastenky, dorastenci 1 600 m

ženy, muži 4 800 m

hobby beh podľa svojich schopnosti

17:45 hod. Vyhlásenie výsledkov

Povrch trate: asfaltový okruh: žiacke kategórie

asfalt + terén : – ženy, muži, dorast, hobby beh

 

Každý účastník dostane tričko Olympijského behu.

 

 

PRIHLÁŠKA


KALOKAGATIA 2012


ŠPORT:

 

Kraj:

_________________________________

Škola(uviesť presný názov a adresu)

_________________________________

Vedúci družstva

_________________________________

Kontakt (telefón, e mail)

Zloženie družstva:

Por.č.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

číslo dresu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


__________________________________________

Potvrdenie školy

Príloha k prihláške:


DOPRAVA:

Príchod :

(uviesť deň príchodu príp. čas a prostriedok):________________________________________________


UBYTOVANIE: áno – nie

z 21.6. – na 22.6. 2012________počet osôb.

 

STRAVOVANIE:


21.6.2012

Večera:________počet osôb..

22.6.2012

Raňajky:________počet osôb

Obed:________počet osôb..