Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.
Vyhlasovateľ:
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách,  Slovenský olympijský výbor a o.z. Kalokagatia na Slovensku spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava.

Organizátori:
Slovenská asociácia športu na školách, o.z. Kalokagatia na Slovensku, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Trnavský olympijský klub, Kalokagatia – centrum voľného času, Krajská rada SAŠŠ a Okresné rady SAŠŠ, školy a školské zariadenia v Trnavskom kraji.

Termín a miesto konania: 19. - 20. júna 2014, Trnava a okolie

Účastníci:
Žiaci a žiačky základných škôl v SR a pozvaní účastníci zo zahraničia.

Vekové kategórie:
Žiaci a žiačky základných škôl nar. 1.9 1998 a mladší (vybíjaná, nar. 1.9. 2001 a mladšie)

Program:
Športové súťaže (zároveň sú školskými M SR) v atletike, v malom futbale (Jednota Futbal cup), volejbale, hádzanej, basketbale (chlapci a dievčatá), vybíjanej dievčat.

Sprievodné športové súťaže: speedbadminton, bejzbal, jagent, detský maratón a Beh olympijského dňa.
Poznámka: Organizátori si vyhradzujú právo zmeny v programe sprievodných športových súťažiach.

Poistenie:
Účastníci olympiády Kalokagatia 2014 musia mať so sebou kartičku poistenca. Za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.

Úhrada:
Podľa usmernenia o úhrade (v prílohe).
Sprievodné športové súťaže – podľa osobitných pokynov.

Štartovné:
Uhrádzajú len účastníci v sprievodných športoch Kalokagatie 2014 – 2 € / účastník a účastníci zo zahraničia podľa osobitných pokynov.

Prezentácia:
V Mestskej športovej hale, Rybníkova ul. Trnava
18. júna 2014 od 12.00 – 17.00 h - výpravy KE a PO kraj, zahraniční účastníci
19. júna 2014 od 07.00 – 09.00 h – výpravy z ostatných krajov

Basketbal dievčat – bude mať prezentáciu v mieste konania turnaja v Piešťanoch (Gym. Pierre de Coubertina..
Hádzaná chlapcov – bude mať prezentáciu v mieste konania podujatia v Nových Zámkoch (ZŠ Nábrežná 95).

Pri prezentácii odovzdajú účastníci: vyplnené prezenčné listiny na ubytovanie, stravovanie a štartovné (obe v dvoch vyhotoveniach) a účastníci školských M SR aj súpisku vytlačenú zo školského portálu.
Upozornenie: Bez prihlášky cez portál nebudú pripustení k štartu.

Organizačné pokyny pre všetkých zúčastnených budú zasielané v máji pred súťažou.

Žrebovanie:
18. júna 2014 o 14.00 h v sídle OV (MŠH Trnava) sa uskutoční verejné žrebovanie kolektívnych športov.

Rozhodcovia a pravidlá:
Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými národnými športovými zväzmi. Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu.

Hracie systémy:
Budú upresnené po uzávierke prihlášok. Časový rozpis bude zverejnený pred každou súťažou.

Ceny: Diplomy, medaily Kalokagatie a poháre.

Tituly:
Kolektívy a jednotlivci na prvých troch miestach získajú ocenenia KALOKAGATIE 2014. V školských M SR aj titul „Školský majster Slovenska“.

Protesty:
Prekladajú sa písomne prostredníctvom vedúcich družstiev do ½ hodiny po skončení riaditeľom súťaže s vkladom 7 €. Protesty posudzuje športovo-technická komisia SAŠŠ a Kalokagatia 2014.

Kontrola totožnosti:
Každý hráč/hráčka uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť (OP), originál preukaz poistenca podľa potreby pri prezentácii. Je možné žiadať overenie súťažiacich, toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi, alebo riaditeľovi súťaže, na základe podnetu zo strany niektorého z vedúcich družstiev. .

Zdravotnícka služba:
Bude zabezpečená počas celého pobytu na každom športovisku a na slávnostnom otvorení. Doporučujeme družstvám, aby sa vybavili zdravotníckych materiálom, ktorý nie je súčasťou prvej pomoci (chladivé spreje, suchý ľad, bandáže....)

Výstroj:
V kolektívnych športoch nastupujú družstvá k zápasu v jednotných dresoch s číslami (priniesť dve sady dresov farebne odlišné). Lopty k rozcvičeniu si každé družstvo prinesie. Organizátor zabezpečuje len hracie lopty.

Prihlášky:
Prostredníctvom školského portálu vložiť súpisku (www.skolskysport.sk) a 
zaslať ju aj organizátorovi najneskôr do 10. júna 2014 (tlačivá v prílohe) na adresu:
Andrea Ristová
ŠTK SAŠŠ
Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava 917 01
tel. 0903 264571
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie získate aj na www.kalokagatia.sk a www.sass.sk

Prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, športovú disciplínu a potvrdenie riaditeľom školy. Na prihláške musí byť presne uvedená požiadavka na ubytovanie a čas príchodu.

Podmienkou účasti je zaslaná prihláška a príloha k prihláške podľa pokynov vyššie. Súpiska súťažiacich musí byť vložená na portáli školského športu.