Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 

medzinárodnej olympiády detí a mládeže

KALOKAGATIA 2018

TRNAVA, 19. – 21. júna 2018

 

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR a Slovenská asociácia športu na školách spolu so Slovenským olympijským výborom, Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Trnava a o.z. Kalokagatia na Slovensku

Organizátori:

Slovenská asociácia športu na školách, o.z. Kalokagatia na Slovensku, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Trnavský olympijský klub, Krajská a okresné rady SAŠŠ, školy a školské zariadenia v Trnavskom kraji

Termín a miesto konania : 19.-21. júna 2018 v Trnave

Slávnostné otvorenie : 20. júna 2018 o 19.30 hod. na Trojičnom námestí Trnava

Sídlo organizačného výboru : Mestská športová hala, Rybníková ul. v Trnave

  

Organizačné pokyny

PRIHLÁŠKY: zasielajú účastníci na adresu organizátoranajneskôr do 5. júna 2018 (tlačivo v prílohe) e mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (kontakt: A. Ristová, 0903 264571)

  • Súpisku treba vložiť do systému na školský portál ( www.skolskysport.sk) a priniesť potvrdenú k prezentácii, podľa pokynov v športových propozíciách.
  • Prihlášku na ATLETIKU je potrebné v kópii zaslať aj Františkovi Tóthovi na - http://prihlasky.awebin.sk

Tlačivá/prezenčné listiny sú súčasťou športových propozícií.

 

PREZENTÁCIA:

V Mestskej športovej hale, Rybníkova ul. Trnava podľa rozpisu:

19. júna 2018 od 12.00 – 17.00 h - výpravy KE a PO kraj a zahraniční účastníci,

20. júna 2018 od 07.00 – 09.00 h – výpravy z ostatných krajov. Sprievodné šport podľa pokynov v propozíciách.

P O Z O R!

BASKETBAL dievčat bude mať prezentáciu priamo v Piešťanoch.

19. júna 2018 od 12.00 – 17.00 h - výpravy KE a PO kraj a zahraniční účastníci – prezentácia na hoteli SATELIT (ul. Nám. J. Murgaša 3), kde budú aj ubytovaní.

20. júna 2018 od 07.00 – 09.00 h – výpravy z ostatných krajov – priamo na športovisku v DIPLOMAT Aréne .

Pri prezentácii:

Ø ODOVZDAJÚ:

- vyplnené (podpísané) prezenčné listiny na ubytovanie (2x), stravovanie (2x), štartovné - (tlačivá v prílohe športových propozícií)

- súpisku vytlačenú zo školského portálu a potvrdená školou.

- Pri prezentácii bude potrebné odovzdať aj podpísane tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografovaním na podujatí (tlačivo v prílohe).

Ø ÚHRADIA: štartovné vo výške 3 € za športovca, ak nebola uhradená vopred na účet.

Ø OBDRŽIA:

- potrebné informácie, propagačné materiály a suveníry

- stravenky

- ID karty, ktoré nosia účastníci počas podujatia

- rozpis ubytovania, stravovania a dopravy, prípadne ďalšie náležitosti

 

ŽREBOVANIE: 15. júna 2018 o 14.00 h v sídle OV (MŠH Trnava) sa uskutoční verejné žrebovanie kolektívnych športov.

DOPRAVA na podujatí: bude zabezpečená podľa osobitného rozpisu, ktorý obdržia družstvá pri prezentácii a ktorý treba presne dodržiavať.

STRAVOVANIE :

Účastníci, ktorí budú počas podujatia ubytovaní, majú v ubytovacích zariadeniach zabezpečenú večeru a raňajky.

Obedy sú zabezpečené v stravovacích zariadeniach v blízkosti športovísk, podľa rozpisu, ktorý obdržia účastníci pri prezentácii.

Stravovanie začína večerou 19.6. (podľa rozpisu prezentácie) a končí obedom 21.6. (pre všetkých) na športoviskách.

Strava sa bude podávať po predložení stravných lístkov, ktoré dostanú vedúci súťažných družstiev pri prezentácii.

Na športoviskách je pre účastníkov zabezpečený pitný režim.

Časový harmonogram stravovania:

Raňajky – od 7.00 – 7.45 h

Obed – od 11.00 – 14.00 h

Večera – od 17.00 – 18.00 h

UBYTOVANIE: je zabezpečené na školských internátoch, hoteloch a penziónoch v Trnave a okolí, spravidla podľa jednotlivých športov.

Pri ubytovaní treba odovzdať jednu prezenčnú listinu.

Od 19.6. sa ubytujú kraje KE a PO a zahraniční účastníci. Ubytovanie z iných krajov bude zabezpečené len v závažných prípadoch a je potrebné to konzultovať vopred.

UPOZORNENIE:

V ubytovniach je potrebné riadiť sa platným vnútorným poriadkom a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia!!!

Za prípadné škody spôsobené niektorým z členov výpravy (družstva) zodpovedá vedúci – vzniknutú škodu treba uhradiť (okrem prípadných sankcii).

POISTENIE: Poistenie účastníkov vyhlasovateľ nezabezpečuje. Za zdravotný stav a ich poistenie zodpovedá vysielajúca organizácia. Je potrebné, aby každý účastník mal so sebou kartičku poistenca.

ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA: je zabezpečená na všetkých športoviskách.

Družstvá by mali byť vybavené aj vlastným zdravotníckym materiálom, predovšetkým– chladiace spreje, suchý ľad.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE: R iadia sa ustanoveniami Kalendára ŠŠS/Organizačného poriadku, vydaných propozícií a platných pravidiel jednotlivých športov.

UPOZORNENIE: Organizátor nezodpovedá za stratu osobných vecí.

Rešpektovanie zásad FAIR PLAY:

Olympiáda detí a mládeže KALOKAGATIA 2018 vo svojej podstate nepredpokladá také postupy a prístupy, ktoré by boli v rozpore so zásadami „čistej hry“. V prípade porušenia týchto zásad môže byť vinník vylúčený z ďalšieho priebehu podujatia. Naopak, príkladné činy v duchu fair play budú po skončení súťaží ocenené.

CENA FAIR PLAY môže byť udelené pri vyhodnotení každej zo športových suťaží KALOKAGATIE 2018.

MEDZINÁRODNÁ TROFEJ FAIR PLAY bude udelená za najhodnotnejší čin v duchu fair play alebo športovému kolektívu za príkladné správanie na športovisku i mimo neho počas celého priebehu KALOKAGATIE 2018.

ZELENÁ KARTA FAIR PLAY je pravým opakom známych červených a žltých kariet, ktoré rozhodca udeľuje za priestupok proti pravidlám. Môže ju dostať nielen hráč, ktorý nefauluje , neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok či v kritickej situácii sa zachová čestne, ale aj tréner, rodič alebo pedagóg. Rozhodca môže zelenou kartou fair play hodnotiť aj lavičky súperiacich tímov či obecenstvo (napríklad za originálne povzbudzovanie v duchu fair play, za vtipné plagáty, heslá a pod.). Ocenenie zelenou kartou fair play sa uskutoční po zápase alebo turnaji.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE:

Stretnutie všetkých účastníkov bude o 19.00 h pred vstupom na Pešiu zónu (upresnenie pri prezentácii), odkiaľ sa spoločne v sprievode presunú na Trojičné námestie, kde bude slávnostné otvorenie olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA 2018.

Stretnutie účastníkov, ktorí budú mať svoju úlohu v programe slávnostného otvorenia (sľub športovcov, nesenie olympijskej vlajky či ohňa) budú mať stretnutie o 19.00 h pri tribúne na Trojičnom námestí (hlásia sa u p. Odehnalovej – 0908 465 475).

 

Školské športové súťaže na KALOKAGATII sú zaradené do bodovania súťaže v športovej aktivite škôl v SR

„ŠKOLA ROKA“.

Hlásania sa zasielajú do 15.7.2018, podľa pokynov na www.sass.sk .

  

P O Z V Á N K A

na sprievodné podujatia KALOKAGATIE 2018

  

DETSKÝ MARATÓN

 

Účastníci KALOKAGATIE 2018 sa môžu zúčastniť detského maratónu (4,2 m), ktorý sa uskutoční v rámci slávnostného otvorenia. Svoju účasť nahlásia najneskôr pri prezentácii 20.6.2018.

 

Vyhodnotenie KULTÚRNO UMELECKÝCH sÚŤAŽÍ KALOKAGATIE 2018

 

Spolu s vernisážou výtvarných prác bude dňa 21.6.2018 v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

 

 ŠKOLSKÁ CENA FAIR PLAY

 Dňa 20.6.2018 o 12.00 h v obradnej sieni Radnice mesta Trnava.

  

P R O G R A M

Medzinárodnej olympiády detí a mládeže KALOKAGATIE 2018 

19.6.2018

Príležitostná pečiatka kancelária org.výboru (MŠH Trnava)

Príchodu výprav zo SR a zo zahraničia

- prezentácia od 12.00 – 17.00 h, MŠH Trnava

- ubytovanie, večera priebežne podľa rozpisu

Beh olympijského dňa

20.6.2018

Príchodu ostatných výprav zo SR

- prezentácia od 7.00 – 9.00 h, MŠH Trnava

Športové súťaže od 10.00 h - podľa rozpisu

Vyhlásenie Školskej ceny FAIR PLAY o 12.00h - 13.00 h, radnica Mesta Trnava

Slávnostné otvorenie od 19.30 h, Trojičné námestie Trnava

- Malý maratón štart o 19.45 h, Trojičné námestie Trnava

- odovzdanie Posolstva počas sláv. otvorenia

- recepcia pre hostí po skončení slávn. otvorenia – Divadlo J. Palárika

 

Kultúrny program po skončení oficiálnej časti slávnostného otvorenia na námestí – od 21.00 h hudobný program

21.6.2018

Športové súťaže od 9.00 h - športy podľa rozpisu

Vyhodnotenie športových súťaží na jednotlivých športoviskách

Vyhodnotenie kultúrnych súťaží - vernisáž od 11.00 h v Západoslovenskom múzeu Trnava

MÔJ PRÍBEH – MÔJ SEN

 Slovenská asociácia športu na školách spolu s občianskym združením KALOKAGATIA NA SLOVENSKU pod týmto názvom práve rozbieha zaujímavý projekt. Spočíva v zverejňovaní športových príbehov našich školákov – žiakov základných a stredných škôl v Slovenskej republike. Stručne v ňom opíšu svoje prvé stretnutie so športom, kto ich k nemu priviedol (napríklad rodičia, učiteľ v škole či nejaký športový vzor) a ako sa mu momentálne darí. Hlavne však ČO OD ŠPORTU OČAKÁVAJÚ, AKÝ SEN SNÍVAJÚ A ČO PRE JEHO NAPLNENIE CHCÚ UROBIŤ. Naši respondenti sa však môžu zmieniť aj o tom, čo pre nich znamená pojem FAIR PLAY, či sa stretli s konkrétnym prejavom „čistej hry“ vo svojom okolí a ktorý športovec ich práve týmto zaujal.

A teraz pozor! Všetky príbehy nielenže zverejníme na webovej stránke SAŠŠ, ale budeme ich pozorne sledovať. Už k budúcej Kalokagatii dáme ich autorom možnosť znovu sa k nim vrátiť, prípadne ich doplniť alebo iným spôsobom inovovať. A o päť rokov dostanú možnosť opäť sa pochváliť, čo sa im z ich snov a túžob podarilo naplniť. Aj preto je potrebné v závere príbehu uviesť kontaktnú adresu, ktorá bude uložená v archíve našej redakcie, (prípadne dať aj súhlas so zverejnením, meno autora, príspevku).

Svoje príbehy zasielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo prineste osobne do Trnavy k prezentácii na Kalokagatii. Všetci, ktorí na našu výzvu zareagujú do 20. júna 2018 budú zaradení do žrebovania, v ktorom môžu vyhrať jednu z desiatich zaujímavých cien. Žrebovanie bude verejné – na Kalokagatii dňa 21. júna 2018.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Meno a priezvisko účastníka (športovec; tréner; usporiadateľ; zástupca školy: riaditeľ, učiteľ; správca štadióna/ihriska, zdravotník)* .............................................................................................

Dátum narodenia športovca. ............................................................................................

Bydlisko účastníka: .....................................................................................................................

Základná škola (názov a adresa): ..............................................................................................

Dole podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník* SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM *

so spracovaním osobných údajov (meno hráča, rok narodenia) za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na podujatí olympiáda detí a mládeže KALOKAGATIA 2018.

Vyhlasovateľ školských súťaží Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR), spoluvyhlasovateľ Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ), organizátor SAŠŠ, o.z. Kalokagatia na Slovensku.

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* s fotografovaním, s použitím podobizne, obrazových snímok a obrazov i zvukových záznamov športovca*, ktoré budú zaznamenané počas podujatia, vo forme ich nekomerčného i komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch turnaja a vo forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory, propagácie, historických a štatistických údajov podujatia jeho vyhlasovateľmi a organizátorom.

Meno a priezvisko zákonného zástupcu športovca:

....................................................................................................................

V .....................................................dňa .....................................................

...................................................................................................................

Podpis : účastník / zákonný zástupca športovca

* nesprávne prečiarknite

 

Osobné údaje dotknutých osôb sú archivované na historické a štatistické účely, spracúvané spôsobom zaručujúcim bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne a slobodne, svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 37, Bratislava 821 01 , E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.