Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Predbežný P R O G R A M

Medzinárodnej olympiády detí a mládeže KALOKAGATIE 2020

 

23..6.2020

Príležitostná pečiatka kancelária org.výboru (MŠH Trnava)

Vyhodnotenie Kultúrno-umeleckých súťaží

- vernisáž od 11.00 h v Západnom krídle Trnavskej Radnice

 

Príchodu výprav zo SR a zo zahraničia:

- prezentácia od 12.00 – 17.00 h, MŠH Trnava a miesta individuálne stanovené podľa propozícií

- ubytovanie, večera priebežne podľa rozpisu

 

24.6.2020

Príchodu ostatných výprav zo SR

- prezentácia od 7.00 – 9.00 h, MŠH Trnava a miesta individuálne stanovené podľa propozícií

Športové súťaže od 10.00 h - podľa rozpisu

- volejbal dievčat / MŠH Trnava

- volejbale chlapcov / SOŠ E Trnava

- basketbal dievčat / ŠH Diplomat Aréna Piešťany

- basketbal chlapcov / ŠH Sokolovňa a OA Sereď

- hádzaná dievčat / MŠH Galanta

- hádzaná chlapcov / MŠH Hlohovec

- Vybíjaná dievčat / ZŠ Atómová Trnava

- Atletika dievčat a chlapcov / Atletický štadión A. Hajmássyho Ttrnava

(+ atletika pre deti so zdravotným postihnutím)

- Futbal cup dievčat a chlapcov / Futbalové ihriská Slávia Trnava

- Prehadzovaná dievčat a chlapcov / ZŠ s MŠ NSTU Trnava

- Bejzbal dievčat a chlapcov / ihrisko bejzbalu, Cukrová ul. Trnava

Slávnostné otvorenie od 19.30 h, Trojičné námestie Trnava

- Malý maratón štart o 19.45 h, Trojičné námestie Trnava

- odovzdanie Posolstva počas sláv. otvorenia

- recepcia pre hostí po skončení slávn. otvorenia – Divadlo J. Palárika

 

Kultúrny program po skončení oficiálnej časti slávnostného otvorenia na námestí – od 21.00 h hudobný program

 

25.6.2020

Športové súťaže od 9.00 h - športy podľa rozpisu

Vyhodnotenie športových súťaží na jednotlivých športoviskách

Vyhlásenie Školskej ceny FAIR PLAY o 11.00h - 12.00 h, radnica Mesta Trnava (obradná sieň)