Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Termín: 20. júna 2018, od 10.00 h

Miesto: T elocvičňa ZŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva, Trnava

Prezentácia: Mestská športová hala (podľa všeobecných pokynov vyššie)

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Rastislav Karniš

Hlavný rozhodca: Stanislav Demetrovič

Účastníci: Víťazné družstvá krajských kôl v kategórii základných škôl.

MIX žiaci a žiačky nar. 1.9.2007 a ml. (žiaci I. stupňa)

Družstvo tvorí 6 + 1 ved..

Hrajú na ihrisku 3 hráči - vždy 1 dievča alebo 1 chlapec musí byť na ihrisku.

Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel prehadzovanej (zverejnené na www.skolskysport.sk)

Hrací systém:

Hrá sa v 2 skupinách systémom každý s každým na 2 víťazné sety do 15, prípadný 3.set do 10. Do semifinále postupujú prvé dve družstvá zo skupín a hrá sa semifinále A1- B2 a A2-B1. Potom finále a o 3.miesto zápasy. Poradie na 5.-8.mieste sa určí podľa výsledkov zo skupín.

Organizačné usmernenie:

Ubytovanie: Zabezpečuje sa iba družstvám z KE a PO deň vopred 19.6.2018 (večera a raňajky) - rieši SVF.

Stravovanie: Všetky družstvá budú mať zabezpečení OBED – zabezpečuje organizátor.

Cestovné: Rieši SVF.