Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

spoločne s ATLETIKOU detí so zdravotným znevýhodnením

Termín: 24. júna 20 20 , od 10.00 h

Upozornenie: po skončení súťaže odchádzajú pretekári domov.

Miesto: Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava, Hajdóczyho ul.

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Mgr. Oľga Hajmássyová, 0904 825 466

Hlavný rozhodca: Ľudmila Hlaváčková

Prihlášky na ATLETIKU je potrebné vložiť/nahrať aj cez systém:

https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/427

 

Štartujú: 10-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ (+ 1 vedúci) a víťazní jednotlivci ak nie sú členmi postupujúcich družstiev.

Disciplíny

Chlapci :

60 m, 300 m, 1000 m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150 gr.), vrh guľou (4 kg), štafeta 4 x 60 m

Dievčatá: 60 m, 300 m, 800 m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150 gr.), vrh guľou (3 kg), štafeta 4 x 60 m

Memoriál Radky Charfreitagovej

najlepší individuálny výkon podľa bodovacích tabuliek.

Disciplíny pre deti (chlapci a dievčatá) so zdravotným znevýhodnením:

Vozičkári – hod kolkou

Zrakovo znevýhodnení – beh na 60 m

Mentálne znevýhodnení – skok do diaľky

Účastníci

Víťazné družstvá z krajských kôl a najlepší jednotlivci – ak nie sú členmi postupujúcich družstiev (netýka sa štafiet – tie ako samostatná disciplína na M SR nepostupujú) – a zahraniční účastníci.

Deti (chlapci a dievčatá) so zdravotným znevýhodnením, podľa kľúča Slovenského paralympijského výboru.

 

Pravidlá:

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto predpisu.

Zvyšovanie výšky: žiačky – 120-125-130-135-140-145-150 a ďalej po 3 cm.

žiaci – 140-145-150-155-160-165-170 a ďalej po 3 cm

V hode kriketovou loptičkou budú mať súťažiaci 3 pokusy za sebou. Prvých 8 pretekárov vo finále ďalšie 3 pokusy podľa pravidiel.

Hodnotenie:

V jednej disciplíne sa započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva, pričom jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínách a štafete (pozn.: z toho vyplýva aj možnosť dvoch štafiet z družstva). Družstvá sú hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe umiestnenia.

V technických disciplínách sa bodujú výkony z prvých troch pokusov, v behu na 60 m z rozbehov. Do finále jednotlivcov postupuje 8 pretekárov.

Upozornenie:

Preteká sa na conipurovom povrchu, je nutné dodržať dĺžku klincov do 6 mm. Pri behoch bude použitá elektrická časomiera. Počas súťaže je vstup trénerov a vedúcich družstiev na plochu štadiónu zakázaný!


ČASOVÝ ROZPIS

10.00 h 60 m/rozbehy D kriket CH guľa D výška CH

diaľka D

diaľka - D mentálne znevýhodnené

10.15 h 60 m / rozbehy CH

10.30 h 800 m D

hod kolkou - D + CH telesne znevýhodnené

10.45 h 1000 m / CH

11.00 h 60 m / finále D kriket D guľa CH výška D

diaľka CH

diaľka - CH mentálne znevýhodnení

11.10 h 60 m / finále CH

11.30 h 300 m D

60 m D + CH zrakovo znevýhodnené

11.50 h 300 m CH

12.10 h 4x60 m D

12.30 h 4x60 m CH

13.00 h vyhlásenie výsledkov

Časový rozpis je orientačný.