Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

Termín: 19.-20. júna 2014 od 10.00 h

Miesto: Chlapci – Obchodná akadémia, Mládežnícka, Sereď
ŠH Sereď

Dievčatá – Gymnázium Pieree de Coubertina, Piešťany

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Chlapci – Dalimír Pavelka, 0904 588 609
Dievčatá – Ivan Luknák, 0903 415 983

Organizačný pracovník: CH - OR SAŠŠ Miriam Takácsová
D - OR SAŠŠ Peter Bajnok
Rozhodcovia: deleguje SBA
Štartujú:
12-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ ( + 2 vedúci)

Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu a tohto predpisu
Hrací čas – čistý čas 4x 8min. (pri hracom čase môže prísť k úprave podľa dohody družstiev)

Hrací systém:
Hrá sa súčasne v dvoch skupinách po 4 družstvá systémom každý s každým ( 1-4, 2–3, 4-3, 1-2, 2-4, 1-3 ). Do semifinále postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy krížovým spôsobom ( A1 –B2, B1-A2 ). Finále odohrajú víťazi, porazení hrajú o 3. miesto.
Družstvá zo 4. miesta v skupinách hrajú o 7.miesto, z 3.miesta hrajú o 5.miesto.

Hodnotenie:
Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najvyšší počet bodov.
Pri rovnosti rozhoduje:

  • vzájomný zápas
  • skóre zo vzájomných zápasov
  • celkové skóre

Časový rozpis: podľa počtu prihlásených