Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.
Medzinárodná olympiáda detí a mládeže 

 
KALOKAGATIA 2016
 
22.-24. júna 2016 v Trnave

 
 
ŠPORTOVÉ  PROPOZÍCIE
 
 
Všeobecné ustanovenia
 
Vyhlasovateľ:
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách,  Slovenský olympijský výbor a o.z. Kalokagatia na Slovensku spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava.
 
Organizátori:
Slovenská asociácia športu na školách, o.z. Kalokagatia na Slovensku, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Trnavský olympijský klub, Kalokagatia – centrum voľného času, Krajská rada SAŠŠ a Okresné rady SAŠŠ, školy a školské zariadenia  v Trnavskom kraji, v spolupráci s národnými športovými zväzmi.
 
Termín a miesto konania:           22. - 24. júna 2016, Trnava a okolie
 
Účastníci:
Žiaci a žiačky základných škôl v SR a pozvaní účastníci zo zahraničia.
 
Vekové kategórie: 
Podľa všeobecných ustanovení Kalendára ŠŠS v Sr na rok 2015/2016.
Žiaci  a žiačky základných škôl nar. 1.1.2000 a mladší (vybíjaná, nar. 1.1. 2003 a mladšie)
 
Program:
Športové súťaže v atletike, volejbale, hádzanej, basketbale (chlapci a dievčatá) a vybíjanej dievčat, ktoré sú zároveň školské M SR. 
 
Ďalšie športové súťaže: florbal V4, crossminton, bejzbal, malý maratón (v rámci slávnostného otvorenia), Beh olympijského dňa (chlapci a dievčatá).
 
Organizátori si vyhradzujú právo zmeny v programe sprievodných športových súťažiach.
 
Poistenie: 
Účastníci olympiády Kalokagatia 2016 musia mať so sebou kartičku poistenca. Za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.               
 
Úhrada:
Na základe platných právnych predpisov k školským športovým súťažiam, schváleného Kalendára ŠŠS  a podľa schválenej výzvy k danej súťaži. Pokyny k cestovnému v prílohe.
 
Sprievodné športové súťaže – podľa osobitných pokynov. 
 
Štartovné:    
Uhrádza sa pri prezentácii vo výške 2 € / športovec. 
Účastníci zo zahraničia podľa osobitných pokynov.
 
Prezentácia: 
V Mestskej športovej hale, Rybníkova ul. Trnava:
22. júna 2016 od 12.00 – 17.00 h  - výpravy KE a PO kraj a zahraniční účastníci,
23. júna 2016 od 07.00 – 09.00 h – výpravy z ostatných krajov.  
 
Pri prezentácii odovzdajú účastníci:  vyplnené prezenčné listiny na ubytovanie, stravovanie a štartovné (obe v dvoch vyhotoveniach) a účastníci školských M SR aj súpisku vytlačenú zo školského portálu. 
Upozornenie: Bez prihlášky cez portál nebudú pripustení k štartu.
 
Organizačné pokyny pre všetkých zúčastnených budú zasielané do 5.júna 2016.
              
Žrebovanie: 
20. júna 2016 o 14.00 h v sídle OV (MŠH Trnava) sa uskutoční verejné žrebovanie kolektívnych športov.
 
Rozhodcovia a pravidlá: 
Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými národnými športovými zväzmi. Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu, kalendára ŠŠS a predpisov v jednotlivých usmernenia vydaných k podujatiu.
 
Hrací systém a časový rozpis: 
Bude upresnený po uzávierke prihlášok a zverejnený pred každou súťažou. 
 
Pri kolektívnych športoch za účasti všetkých ôsmych zástupcov bude hrací systém nasledovný:
Hrá sa súčasne v dvoch skupinách po 4 družstvá systémom každý s každým (1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 1-3). Do semifinále postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy krížovým spôsobom (A1 – B2, B1 – A2). Finále odohrajú víťazi, porazení hrajú o 3.miesto. Družstvá z 3.miesta v skupinách hrajú o 5.miesto a družstvá zo 4.miesta v skupinách hrajú o 7.miesto.
 
Ak je družstvo zo súťaže vylúčené, alebo zo súťaže vystúpi, anulujú sa všetky jeho výsledky a v poradí sa neuvádza. 
 
Ceny: Diplomy, medaily Kalokagatie a poháre.
 
Tituly: 
Kolektívy a jednotlivci na prvých troch miestach získajú ocenenia KALOKAGATIE 2016. V školských M SR aj titul „Školský majster Slovenska“. 
 
Protesty: 
Prekladajú  sa písomne prostredníctvom vedúcich družstiev do ½ hodiny po skončení riaditeľom súťaže s vkladom 7 €. Protesty posudzuje športovo-technická komisia SAŠŠ a Kalokagatia 2016.
 
Kontrola totožnosti:
Každý hráč/hráčka uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť (OP), originál preukaz poistenca podľa potreby pri prezentácii. Je možné žiadať overenie súťažiacich, toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi, alebo riaditeľovi súťaže, na základe podnetu zo strany niektorého z vedúcich družstiev.                   
 
Zdravotnícka služba: 
Bude zabezpečená počas celého pobytu na každom športovisku a na slávnostnom otvorení. Doporučujeme družstvám, aby sa vybavili zdravotníckych materiálom, ktorý nie je súčasťou prvej pomoci (chladivé spreje, suchý ľad, bandáže....)
 
Výstroj:
V kolektívnych športoch nastupujú družstvá k zápasu v jednotných dresoch s číslami (priniesť dve sady dresov farebne odlišné). Lopty k rozcvičeniu si každé družstvo prinesie. Organizátor zabezpečuje len  hracie lopty.
 
Prihlášky: 
Prostredníctvom školského portálu vložiť súpisku (www.skolskysport.sk) a 
zaslať ju aj organizátorovi najneskôr do 10. júna 2016 (tlačivá v prílohe) najlepšie e mailom: 
 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
alebo na  adresu: Andrea Ristová
ŠTK SAŠŠ 
Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava 917 01
tel. 0903 264571
 
Prihlášku na atletiku je potrebné v kópii zaslať aj Františkovi Tóthovi na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .
 
Prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, športovú disciplínu a potvrdenie riaditeľom školy. Na prihláške musí byť presne uvedená požiadavka na ubytovanie, stravovanie  a čas príchodu. 
 
Podmienkou účasti je zaslaná prihláška a príloha k prihláške podľa pokynov vyššie. Súpiska súťažiacich musí byť vložená na portáli školského športu.
 
Informácie získate aj na www.kalokagatia.sk a   www.sass.sk. 
 
Vaše aktuality o postupových súťažiach (okresné, krajské kolá), výsledky, zaujímavosti či fotky môžete zasielať k uverejneniu na facebookovom profile SAŠŠ na e mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .
 
 
Škola, ktorá nastupuje na školské športové súťaže sa zaväzuje dodržiavať zásady
FAIR PLAY.
 
 
POZVÁNKA
Účastníci KALOKAGATIE 2016 sa môžu zúčastniť malého maratónu, ktorý sa uskutoční v rámci slávnostného otvorenia. Svoju účasťnahlásia najneskôr pri prezentácii 22.6.2016.