Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Vyhlasovateľ:

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách,  Slovenský olympijský výbor a o.z. Kalokagatia na Slovensku spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava.
 

Organizátori:

Slovenská asociácia športu na školách, o.z. Kalokagatia na Slovensku, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Trnavský olympijský klub, Krajská rada SAŠŠ a Okresné rady SAŠŠ, školy a školské zariadenia  v Trnavskom kraji, v spolupráci s národnými športovými zväzmi.
 

Termín a miesto konania:                      

20. - 21. júna 2018, Trnava a okolie

 

Slávnostné otvorenie:                                 

20. 6.2018 od 20.00 h

 Trojičné námestie Trnava 

 

Účastníci:           

Žiaci a žiačky základných škôl v SR a pozvaní účastníci zo zahraničia.
 

Vekové kategórie: 

Podľa Organizačného poriadku a všeobecných ustanovení Kalendára ŠŠS v SR na rok 2017/2018.
Žiaci  a žiačky základných škôl nar. 1.1.2002 a mladší (vybíjaná, nar. 1.1. 2005 a mladšie)
 

Program:            

Športové súťaže v atletike, volejbale, hádzanej, basketbale, malom futbale (chlapci a dievčatá) a vybíjanej dievčat, ktoré sú zároveň školské M SR. 
 

Ďalšie športové súťaže:

florbal V4, prehadzovaná, letný biatlon, bejzbal, nohejbal, malý maratón (v rámci slávnostného otvorenia), Beh olympijského dňa (chlapci a dievčatá).