Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Termín: 24. – 25. júna 2020, od 10.00 h

Miesto: telocvičňa s MŠ Atómová Trnava

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Zuzana Žitniaková

Hlavný rozhodca: Radoslav Urbančok

Štartujú:

12-členné družstvá žiačok ZŠ - víťazné kolektívy zo všetkých krajov Slovenska

Pravidlá:

Súťaží sa podľa platných pravidiel vybíjanej

Hodnotenie: Za víťazný zápas získava družstvo dva body, nerozhodný výsledok je hodnotený jedným bodom pre obe družstvá. Pri vyhlásení kontumačného výsledku získava víťaz dva body a aktívne skóre 10:0. Ak je kontumačný výsledok vyhlásený vinou oboch družstiev, nepriznávajú sa body nikomu, obom družstvám sa započítava pasívne skóre 0:10.

Hrací čas: 2x 7 min. (3 min. prestávka)

O poradí rozhoduje:

1. vyšší počet bodov zo všetkých stretnutí
2. vzájomný zápas

3. vyšší rozdiel súperových a vlastných vybitých

4. vyšší počet vybitých hráčov zo všetkých stretnutí
5. kratší hrací čas zo všetkých stretnutí
6. nový zápas 2 x 3 min. bez prestávky

Časový rozpis: Podľa počtu potvrdených družstiev.