Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Súťaž v malom futbale o pohár Slovenskej asociácie športu na školách.

Termín: 24.- 25. júna 2020, od 10.00 h

Miesto. Futbalové ihriská Slávia Trnava, Rybníková ul.

(trávnaté aj umelé ihriská)

 

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Patrik Malý, 0915 312 097 (chlapci)

Branislav Bartko, 0908 269 206 (dievčatá)

Hlavný rozhodca: deleguje Oblastný futbalový zväz

Štartujú: Družstvo tvorí maximálne 10 hráčov a max. 2 vedúci.

 

Poznámka: Pri kategórii dievčat aj chlapcov sa hrá s 5 hráčmi v poli.

Pravidlá:

Súťaží sa podľa pravidiel malého futbalu a tohto predpisu. Hrací čas 2 x 10 min. s prestávkami medzi polčasmi 3 min.

Hrací systém:

Hrá sa súčasne v dvoch skupinách po 4 družstvá systémom každý s každým ( 1-4, 2–3, 4-3, 1-2, 2-4, 1-3 ). Do semifinále postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy krížovým spôsobom ( A1 –B2, B1-A2 ). Finále odohrajú víťazi, porazení hrajú o 3. miesto.

Družstvá zo 4. miesta v skupinách hrajú o 7.miesto, z 3.miesta hrajú o 5.miesto.

Hodnotenie:

Za výhru sa prideľujú 3 body, za remízu 1 bod, prehra 0 bodov. V skupinách pri rovnosti bodov rozhoduje: (pri dvoch a viacerých minitabuľka)

1. vzájomný zápas,

2. rozdiel gólov,

3. väčší počet strelených gólov,

4. podiel gólov.

5. penalty (5), a potom až do rozhodnutia zápasu.

Vo finále a pri zápasoch o umiestnenie nasleduje predĺženie 2 x 5 min a potom nasledujú pokutové kopy.

Upozornenie:

Bude sa hrať na trávnatom aj na umelom ihrisku.Upozorňujeme, že nesmú byť používané kop ačky s kovovými kolíkmi.

Treba prispôsobiť obuv na oba povrchy.

Časový rozpis: Podľa počtu prihlásených