Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

Termín: 20. júna 2014

Miesto: Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava, Hajdóczyho ul.

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Mgr. Oľga Hajmássyová, 0904 825 466

Štartujú: pozvané 10-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ (+ 1 vedúci) a víťazní jednotlivci ak nie sú členmi postupujúcich družstiev

Disciplíny
Chlapci : 60 m, 300 m, 1000 m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150 gr.), vrh guľou (4 kg), štafeta 4 x 60

Dievčatá: 60 m, 300 m, 800 m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150 gr.), vrh guľou (3 kg), štafeta 4 x 60 m

Pravidlá:
Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto predpisu.
Zvyšovanie výšky: žiačky – 120-125-130-135-140-145-150 a ďalej po 3 cm.
žiaci – 140-145-150-155-160-165-170 a ďalej po 3 cm

V hode kriketovou loptičkou budú mať súťažiaci 3 pokusy za sebou. Prvých 8 pretekárov vo finále ďalšie 3 pokusy podľa pravidiel.

Hodnotenie:
V jednej disciplíne sa započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva, pričom jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínách a štafete (pozn.: z toho vyplýva aj možnosť dvoch štafiet z družstva). Družstvá sú hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe umiestnenia.
V technických disciplínách sa bodujú výkony z prvých troch pokusov, v behu na 60 m z rozbehov. Do finále jednotlivcov postupuje 8 pretekárov.

Upozornenie:
Preteká sa na conipurovom povrchu, je nutné dodržať dĺžku klincov do 6 mm. Pri behoch bude použitá elektrická časomiera. Počas súťaže je vstup trénerov a vedúcich družstiev na plochu štadiónu zakázaný!