Kalokagatia - klenot najcennejší

Spojením úsilia občianskeho združenia "Kalokagatia na Slovensku" a Slovenskej Asociácie Športu na Školách vzniklo dielo, ktoré sa navždy zapísalo veľkými písmenami do histórie slovenského športu a olympizmu. Kalokagatia - o nej je reč patrí k najvýraznejším odkazom nežnej revolúcie.

Termín: 20 .-21 . júna 2018 , od 10.00 h

Miesto: Chlapci – Obchodná akadémia, Mládežnícka, Sereď

ŠH Sereď , Sokolovňa

Dievčatá – ŠH DIPLOMAT ARÉNA, Piešťany

(vedľa futbalového ihriska)

Činovníci: Riaditeľ súťaže: Chlapci – Dalimír Pavelka, 0904 588 609

Dievčatá – Peter Bajnok, 0911 843 100

Rozhodcovia: deleguje SBA

Štartujú:

12-členné družstvá žiakov a žiačok ZŠ ( + 2 vedúci)

Pravidlá:

Súťaží sa podľa platných pravidiel basketbalu a tohto predpisu

Hrací čas – čistý čas 4x 8min. (pri hracom čase môže prísť k úprave podľa dohody družstiev)

Hodnotenie:

Víťazmi skupín sa stávajú družstvá, ktoré získajú najvyšší počet bodov.

Pri rovnosti rozhoduje:

1. vzájomný zápas

2. skóre zo vzájomných zápasov

3. celkové skóre

Časový rozpis : Podľa počtu potvrdených družstiev